68700 Sarıyahşi Gazi ve Şehitler Sitesi


 Aliriza Bozkurt: Sariyahsi köy iken yetistirdigi büyük insanlardan bir tanesi.
Ahmet Aga oglu 1305 Sariyahsi dogumlu.

                                          

İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ 
ADI :.............. ALİ RIZA
SOYADI : ......BOZKURT
BABA ADI : ...AHMET
ANA ADI : .....HANİFE
D.TARİHİ : ...1889
Ö.TARİHİ : ....1973
D.YERİ : ........SARIYAHŞİ
M.HALİ : ........EVLİ
  

Ali Rıza BOZKURT’UN safahatı: Bulunduğu kıta: 12.Kolordu, 8.Alay, 131.Alay, 3.Tb.Kumandanı Yzb. Ali Rıza Bey. Tevellüt 1305(1888).Talimgâha girişi:01 Haziran1327(1909), Talimgâhtan Çıkışı:28 Temmuz 1329(1911), Teğmenliğe yükselişi:20 Ekim 1329(1911), Terhisi:01 Ağustos 1330(1912), Büyük Harbe Alınışı:05 Şubat 1331(1913), Üsteğmenliğe yükselişi:02 Eylül 1334((1916), Yüzbaşılığa yükselişi:31 Ocak 1335(1917), istiklal Harbine İştiraki: 01 Haziran 1339(1921)

Edirne Muhasarasında Aynalı Tabya’da mecruh olmuştur.Çakmak Dağı Muharebesinde mecruh(yaralı) olarak Kıdemli Liyakat Madalyası almıştır. 03 Ekim 1328’den(1910) 16 Eylül 1329 (1911) tarihine kadar Balkan Harbi ve 01 Ağustos 1330(1912) - 31 Ekim 1334’e (1916) kadar Seferberlik-Harp ve 01 Haziran 1336’dan (1918) 17 Eylül 1339 (1921) tarihine kadar İstiklal Harbi zamanında müstehakdır. İstiklal Harbinde 1337’de (1919) Afyon Muharebesinde mecruh (yaralı) olarak sol bileğinden yara almış ve İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir.1343 (1925)